Klient - Warunki współpracy
Nagłówki:
1. Korzystanie ze strony
2. Aktualizacja warunków
3. Dane Użytkownika
4. Korzystanie z danych kontaktowych Użytkownika
5. Depozyt, Anulacje, Modyfikacje
6. Dokładność Informacji
7. Linki
8. Niedostępność
9. E-mail
10. Licencja
11. Prawa Własności Intelektualnej
12. Dostęp
13. Informacje Użytkownika oraz Postępowanie wobec tej Informacji
14. Odpowiedzialność
15. Ustawodawstwo
1. Korzystanie z tej strony:
Dziękujemy za przeglądanie www.CentralReservations.com (‘’Strona internetowa’’). To porozumienie i strona internetowa są dostarczone przez Online Central Reservatiosn Ltd, działająca jako Central Reservations ("my", "nasz", "nas"). Korzystając z tej strony wyrażasz swoją zgodę z warunkami niniejszego porozumienia. Jeśli nie wyrażasz zgody z warunkami niniejszej umowy, nie należy używać/przeglądać tej strony i korzystać z danych na niej zamieszczonych. Ta Informacja prawna odnosi się do całości informacji tutaj zawartych oraz pozostałych będących w posiadaniu przez Online Central Reservations Ltd.

Ten System Rezerwacyjny jest własnością Online Cental Reservations Ltd.

Informacje dotyczące nieruchomości oraz ich zdjęcia zamieszczone na tej stronie zostały nam dostarczone bezpośrednio od osób zarządzających nieruchomościami. Wszystkie ceny i dostępność na tej stronie oraz jakiejkolwiek stronie będącej własnością Online Central Reservatiosn Ltd zostały bezpośrednio dostarczone poprzez wcześniej wspomnianych właścicieli nieruchomości.

Proszę zwróć uwagę, że umowa zawarta jest umową między Tobą a właścicielem nieruchomości, a nie Online Central Reservations Ltd. Online Central Reservations Ltd jedynie daje możliwość zawarcia umowy między Tobą a właścicielem nieruchomości, który udostępnia obiekt w celu dokonania w nim rezerwacji.

Osoby zarządzające nieruchomościami są zobowiązane do honorowania każdej rezerwacji dokonanej poprzez te stronę lub wszystkie inne będące naszą własnością.
2. Modyfikacja Warunków:
Od czasu do czasu może nastąpić modyfikacja lub uaktualnienie dotychczasowych warunków, bez uprzedniej informacji. Zalecamy regularne sprawdzanie strony, by upewnić się, iż wyżej wspomniana zmiana nastąpiła. Niniejsza aktualizacja stanowi całość umowy pomiędzy Państwem a nami i zastępuje wszelkie wcześniejsze deklaracje, umowy, oświadczenia i jakiekolwiek porozumienia zawarte do tej pory i obowiązujące, które istniały lub mogą istnieć między Tobą a Online Cental Reservations Ltd.
3. Dane Użytkownika:
Twój adres e-mail będzie użyty do dalszej korespondencji dotyczącej rezerwacji. Zwróć uwagę, że Online Central Reservations Ltd zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji, jeśli podczas dokonywania rezerwacji prawidłowy adres e-mail lub poprawny numer telefonu nie zostały podane.
4. Korzystanie z danych kontaktowych Użytkownika
Użytkownik akceptuje fakt, iż istnieje możliwość wykorzystania danych kontaktowych takich jak e-mail, adres pocztowy i/lub inne dane kontaktowe, w celu skontaktowania się z Użytkownikiem w związku z ewentualnymi problemami z Rezerwacją. W celu zasięgniecie dodatkowej Informacji prosimy zapoznać się z naszą Polityką Prywatności.
5. Depozyt, anulacja, modyfikacja
Online Central Reservations Ltd zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji. Jeśli zaistnieje problem z Twoją Rezerwacją, dołożymy wszelkich starań, aby skontaktować się z Tobą za pomocą adresu e-mail i numeru telefonu podanego przez Ciebie podczas procesu dokonywania rezerwacji.

Jeśli wyrażasz chęć anulowania rezerwacji, należy tego dokonać, poprzez Online Central Reservations Ltd przy użyciu loginu i bezpiecznego hasła, informacji podanych podczas dokonywania rezerwacji.

W każdym przypadku ewentualnego anulowania rezerwacji, depozyt pobrany przez Online Central Reservations Ltd podczas dokonania rezerwacji jest bezzwrotny. Ponadto, zalecamy indywidualne zapoznanie się z informacjami dotyczącymi zasad funkcjonowania Hotelu, ponieważ różne obiekty noclegowe działają według różnych zasad.

Jeśli chcesz dokonać modyfikacji swojej rezerwacji, możesz dokonać tego logując się bezpiecznie na stronę, przy użyciu loginu i hasła podanego podczas dokonywania rezerwacji.
Dołożymy wszelkich starań, by wprowadzić wybrane przez Ciebie zmiany tak szybko jak to tylko możliwe. Zastrzegamy sobie prawo do nie zmodyfikowania Twojej rezerwacji, oraz nie ponosimy odpowiedzialności za odmowę Hotelu w sprawie wprowadzenia zmian w Twojej dotychczasowej rezerwacji. Wszystkie wnioski zostaną rozpatrzone przez Zespół Online Central Reservations Ltd, po czym skontaktujemy się z Tobą, by Cię poinformować czy zmiany zostały zaakceptowane a Rezerwacja zmodyfikowana.
6. Dokładność Informacji
Informacje dotyczące nieruchomości, ilość gwiazdek, jakość zakwaterowania jest zebrana na podstawie informacji dostarczonych nam przez osobę zarządzającą zakwaterowaniem. Publikujemy wszystkie informacje w dobrej wierze, będąc w przekonaniu, że informacje nam udostępnione są prawdziwe. Podejmujemy się wszelkich starań, żeby informacje przez nas zamieszczone na stronie były dokładne i aktualne. Choć staramy się zapewnić, by informacje na stronie były poprawne, nie możemy gwarantować ich prawdziwości i kompletności. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne niezgodności lub informacje wprowadzające Użytkowników w błąd.
7. Linki
Linki do stron internetowych Podmiotów Trzecich znajdujących się na tej stronie służą jedynie Twojej wygodzie. Jeśli skorzystasz z jednego z nich, oznacza to, że zakończyłeś użytkowanie naszej strony i przechodzisz do kolejnej. Nie zaznajomiliśmy się z treścią zawartą na stronach Podmiotów Trzecich jak również nie kontrolujemy ich zawartości, dlatego nie odpowiadamy za informacje w nich zawarte jak również dostępność. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z jednego z linków zamieszczonych na stronie, z której obecnie korzystasz, robisz to na własne ryzyko.
8. Niedostepność
W mało prawdopodobnej sytuacji, gdy nie jesteśmy w stanie zagwarantować zakwaterowania osobie, która dokonała już rezerwacji na podstawie bieżącej dostępności, dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić alternatywne zakwaterowanie na równoważnym standardzie i o tej samej cenie, tak podobnego jak pierwotnie wybrane, jak to tylko możliwe. Jeśli nie będzie to możliwe lub, jeśli nie będziesz zadowolony, przetransferujemy wartość zapłaconego przez Ciebie depozytu na Twoje konto z Online Central Reservations Ltd z możliwością do wykorzystania w przyszłości na kolejną rezerwację.
9. E-mail
E-mail wysyłany w związku z dokonaną Rezerwacją przez pracowników biura Online Central Reservations Ltd uważa się za wolny od wirusów, koni trojańskich, złośliwych kodów itd. Każdy mail elektroniczny lub jego załącznik może zostać ewentualnie zainfekowany podczas transmisji wiadomości. Czytając wiadomości od Online Central Reservations Ltd bądź otwierając załączniki zawarte w wiadomości e-mail, odbiorca bierze na siebie odpowiedzialność za podjęcie działań naprawczych i ochronnych w zakresie wirusów lub innych wad. Nadawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w wyniki przesyłania wiadomości lub jej załączników.
10. Licencja
Z zastrzeżeniem ograniczeń zawartych w niniejszej informacji, zostanie przyznana Tobie osobista, niewyłączna, niezbywalna licencja na dostęp, użytkowanie odnoszące się do zakładki lub punktu w dowolnym miejscu na tej stronie z możliwością by ściągnąć/załadować materiał tutaj zawarty do komputera osobistego i wydrukować kopię materiału tutaj zamieszczonego.
11. Prawa Własności Intelektualnej
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż prawa autorskie, znaki towarowe oraz wszystkie pozostałe prawa własności intelektualnej, oraz te odnoszące się do strony internetowej są i pozostają wyłączną własnością Online Central Reservations Ltd lub jej dostawców.

Użytkownik nie ma prawa kopiować, odsprzedawać, rozprowadzać, przekazywać, publikować lub w żaden inny sposób dystrybuować lub wykorzystywać do celów komercyjnych własności tej strony.

Nie możesz korzystać z inżynierii wstecznej, dekompilować, zmieniać bądź modyfikować całości lub części oprogramowania, które jest dostępne, jako nasze usługi. Nie masz innego dostępu do usług, niż ten przewidziany drogą on-line w ramach standardowego interfejsu użytkownika. Licencjobiorca nie może używać, wyświetlać nazwy lub logo Online Central Reservations Ltd lub nazwy domeny www.CentalReservations.com lub podobne, bądź postępować w sposób, który sugerowałby, ze jest agentem Online Central Reservations Ltd.
12. Dostęp
Dołożymy wszelkich starań, by ta strona funkcjonowała niezawodnie i była dostępna 24 godziny na dobę, jednakże nie ponosimy odpowiedzialności, w przypadku, kiedy strona będzie niedostępna dla Użytkowników przez bliżej nieokreślony czas. Dostęp do strony może być tymczasowo utrudniony bez wcześniejszego ostrzeżenia i ze względu na błędy systemu, prace naprawcze lub działania aktualizujące system bądź z powodów bliżej nam nieznanych i od nas niezależnych.
13. Informacje Użytkownika i Postępowanie wobec tej Informacji
Inne niż dane osobowe, które są objęte naszą polityką prywatności, wszelkie materiały przesyłane lub przekazywane na stronę internetową nie są uważane za  poufne lub zastrzeżone. Nie posiadamy żadnych zobowiązań w stosunku do tych informacji.

Nie masz prawa przesyłania lub transmisji do lub ze strony internetowej dowolnego materiału:

• który zagraża, obraża, nadużywa, jest nieprzyzwoity, obsceniczny, niewłaściwy, materiał, który mógłby być w stosunku do innych obraźliwy lub dyskryminujący, groźny, uciążliwy, naruszałby czyjąś prywatność, nadużywał zaufania i powodował wszelkie utrudnienia; lub
• materiału bez licencji, pozwoleń; materiału, który stanowi lub zachęca do postępowania, które mogłoby być uznane za przestępstwo, prowadzić do naruszenia odpowiedzialności cywilnej, wywołać konsekwencje sprzeczne z prawem, przeciwstawić się prawu lub naruszyć prawa Podmiotów Trzecich w dowolnym państwie; lub
• materiału, który jest technicznie szkodliwy ( wirusy komputerowe, konie trojańskie, logic bombs, szkodliwe składniki, uszkodzone dane, złośliwe oprogramowanie etc).
14.  Odpowiedzialności
My, pozostałe strony (niezależnie od ich zaangażowania w tworzenie, produkcję, utrzymanie lub dostarczania strony internetowej) jak również wszystkie z naszych spółek, grup, cały personel w tym dyrektorzy, pracownicy, udziałowcy lub agenci są wykluczeni z jakiejkolwiek odpowiedzialność za ilość oraz rodzaj utraty lub uszkodzenia, które mogą obciążyć Ciebie lub inną osobę trzecią (w tym bez ograniczeń, uwzględniając straty bezpośrednie, pośrednie, wtórne lub pośrednie lub uszkodzenia, utraty dochodu, zysków, wartości firmy, dane, umowy itd.) czy wynikające z tytułu czynu niedozwolonego (wynikające z zaniedbania) . Nic w tym porozumieniu nie może być traktowane jako wyłączne lub ograniczone wobec obowiązującego prawa.
15. Prawo
Niniejsza porozumienie jest regulowane i interpretowane zgodnie z prawem irlandzkim i wszelkie powstałe spory w oparciu o niniejsze porozumienie podlega wyłącznej jurysdykcji sądów irlandzkich.